MİSYON & VİZYON

 

İstiklal, istikbal, hürriyet, herşey adaletle kaimdir!

 

 

     03 Temmuz 1992 gün ve 3837 sayılı yasanın 25'nci maddesi ile kurulan Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı bir birim olarak faaliyet gösteren Hukuk Müşavirliği birimi; 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 26. maddesinde, üniversite idari teşkilatı içerisinde sayılmış olmakla birlikte, avukatlık yasası ve yönetmeliğine tabi olarak da çalışan hukuk müşaviri, avukatlar ve birimde görevli diğer memurlardan oluşan bir danışma, takip ve uygulama birimidir.

     Hukuk Müşavirliğinin görevleri, 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35. maddesinde sayılmıştır. Buna göre;

     a) Üniversitenin öğrenciler, diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde üniversitenin haklarını savunmak,

     b) Üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında, idareye yardımcı olmak,

     c) Verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek, hukuk müşavirliğinin başlıca görevleri olmaktadır.

     Birimimizde biri hukuk müşaviri olmak üzere üç avukat görev yapmaktadır. Birimin işleyişinde görev alan diğer memurlar ise üç kişiden oluşmaktadır.

Misyonumuz; Türk Yükseköğretim teşkilatı içerisinde yeralan ve bilimsel özerkliğe sahip olan üniversitede, avukatlık ve müşavirlik hizmeti sunarak, Anayasada ve 2547 sayılı Yasada temel ilkeleri belirtilen kurallara ve hukuka uygun idare anlayışı ile hareket etmesi yönünde yardımcı olmaktır.

Vizyonumuz; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 2'nci maddesinde belirtilen Hukuk Devleti anlayışı çerçevesinde; hukukun üstünlüğü ilkesini temel hedef alarak, idarenin hukuka uygun bir idare anlayışı içerisinde hareket etmesi temel vizyonumuzdur.