HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ’NİN YAPTIĞI İŞLER

Dava dilekçeleri hazırlamak, davaları açmak, açılmış davalarla ilgili dava dilekçelerine yanıt vermek, belge ve bilgi derlemek, duruşmalara girmek, tespitler yaptırmak, keşiflere gitmek, mahkeme ara kararlarının gereklerini yerine getirmek, bilirkişi raporları hakkında görüş belirtmek, mahkeme kararlarını temyiz etmek, gerekirse karar düzeltme yoluna gitmek, alacaklarımız için icra kovuşturmasında bulunmak, hacizlere gitmek, Üniversitedeki çeşitli yönetsel birimlerin hukuksal görüş istemlerine yanıt vermek, bütün bu işlemlerle ilgili yazışmaları gerçekleştirmek, kayıt etmek, belgelik oluşturmak, dava zaman aşımı ve yanıt sürelerini geçirmemek için açıklama, belge ve bilgi istem yazılarımızın sonuçlarını titizlikle izlemek başlıca görev ve çalışmalarımızla ilgili etkinlikleri oluşturmaktadır.

 

Bu nedenle Yasalara, hukuka, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalınarak hukuksal sorunları çözmek, işlemleri yasal ve hukuksal açıdan değerlendirmek doğrultusundaki çalışmalarımız ve çabalarımız kesintisiz sürmektedir.

 

Çalışmalarımızın değerlendirilmesi yapılırken bir noktanın da göz önünde bulundurulmasında yarar vardır. Hukuk Müşavirliği gerektiğinde tüm yönetsel birimlerin sorunlarını kavramak zorundadır. Durum böyle olunca yönetsel birimlerin kendi alanları ile ilgili olan davalar için gerekli bilgi ve belgelerin akışını geciktirmeden sağlamalarında büyük yararlar vardır. Unutulmaması gereken bir diğer önemli nokta ise özellikle yargılama sürecinde birincisi, Adliyenin içinde bulunduğu koşullardan kaynaklanan yetersizlikleri; ikincisi ise davanın tarafı durumunda olanlardan kaynaklanan sorunları da göğüslemek durumunda olduğumuzdur.

                                                                                           

Bilindiği gibi üniversiteler de tüzel kişiliği olan kamu tüzel kişileridir. Bu nedenle yapmış oldukları işlemler ve eylemler sonucu hakları çiğnenmiş olanlar haklarını elde etmek ya da korumak amacıyla İDARE MAHKEMELERİ’nde dava açarlar. Kamusal yetkilere dayanmadan eşit ilişkiler içinde yapılan işlemlerle ve sözleşmelerle ilgili davalar ise ADLİYE MAHKEMELERİ’inde görülür.