İCRA DOSYALARI

 

İcra dosyalarının dağıtımında da temel yöntem dosyaların sırayla dağıtımıdır.

 

 Dosya sayısının eşit olmasına özen gösterilir. Ancak haciz işleminin özellik taşıması (Örnek: hacze gidilen yerin uzak olması, haciz işleminin zor ve kapsamlı olması, mal kaldırma durumunun olması, borçlunun, zorlu kişi olması, borçluların birden çok ve değişik adreslerde olması  gibi etkenlerin söz konusu olduğu) dosyalarda harcanan zaman belirleyicidir.

 

Hacizlerde günlük görev süresi temel alınır.

 

Keşiflere ve tespitlere gitmelerde de özdeş uygulama içinde olunur.

 

Hukuk Müşaviri, avukatların birim ve kurum işleyişiyle ilgili her türlü çözüm önerilerini değerlendirir. Kurumsal işleyişe ve kurumsal yararlara aykırı düşmeyen her türlü ortak çözüm önerilerini uygulama ilkelerine dönüştürür.

 

Dağıtım ve sıra işlemleri hukuk servisinin hukuksal birikimi en yüksek, en deneyimli görevlisi tarafından yerine getirilir.

 

 

 

SIRALAMA İLE İLGİLİ OLARAK DOSYALARIN DAĞITIMIN

SINIFLANDIRILMASI

 

* SULH HUKUK DAVALARI

* ASLİYE HUKUK DAVALARI

* ASLİYE (İŞ) DAVALARI

* ASLİYE (TİCARET) DAVALARI

* İCRA DAVALARI

* İCRA CEZA DAVALARI

* SULH CEZA – ASLİYE CEZA – AĞIR CEZA DAVALARI

 

* İDARİ DAVALARI

* VERGİ DAVALARI

 

* İCRA KOVUŞTURMALARI

 

* KEŞİFLER

* TESPİTLER

 

* UYARI / ÇAĞRI YAZILARI

* TESPİT/İHTİYATİ TEDBİR VE BENZERİ YAZILAR İHTİYATİ HACİZİN DİLEKÇELERİ VE İŞLEMLERİ