GEREKÇE

Dosyaların bölüştürülmesi ile herkesin kendi dosyasından sorumlu olması yolu benimsenmiştir. Böylelikle sorumlusu belli olduğu için dosyanın ortada kalması, yanlardan her birinin o dosya ile ilgili işlemleri diğerinin yapmasını beklemesinin önüne geçilmiştir.

Duruşmalarla ilgili olarak getirilen çözüm, duruşmalara dosya ayrımı yapılmaksızın dönüşümlü olarak girilmesidir. Keşifler de aldığı zaman, uğraştırdığı süre nedeniyle duruşmalar gibi değerlendirilmiştir. Keşfe de son duruşmaya,duruşmalara gitmemiş avukat gider.

 

Bu uygulama, diğer kamu kurumlarındaki uygulamaların karmasıdır. Aynı zamanda en uygun ve en hakcıl olandır. Bir çalışmanın ve araştırmanın ürünüdür.

 

Çünkü, bu uygulama ile, duruşmalar sırayla olduğu için herkesin bir dosya bile olsa duruşmaya gitmek zorunda kalmaması söz konusudur. Böylelikle Üniversitedeki işlerine daha fazla zaman ayırabilmesi mümkün olmaktadır.

 

Bu uygulama ile, dosyaların bölüşümünde parasal değerin önemi olmadığından “dava değeri yüksek olan dosya ona verildi az olan bana verildi” gibi eşitsizliklere ve yakınmalara yer yoktur.

 

Bu uygulama ile, vekillik ücretleri ve yolluklar eşit olarak bölüşülmektedir. Böylelikle uzun süren ve sonuçlanamayan davaların yarattığı olumsuz etkilenmeler bir anlamda dengelendirilmiş olmaktadır.

 

Bu uygulama ile, dosyaların dağıtımında haksızlığa yol açacak biçimde ayak oyunlarına, kişilik yozlaşmalarına da yer yoktur.  Kimi zaman kazanılması mümkün olmayan bir davanın taraflardan birine düşmesi durumunda bunun olumsuz sonuçlarına bir tek o avukatın katlanması gibi bir durum  da söz konusu değildir.

 

Bu uygulama ile, alt düzeyde de olsa her bir avukatın bir diğerinin dosyasından bilgili olması sağlanmış olmakta, birinin yokluğunda diğerinin – kendi dosyası olmasa bile - o dosya ile ilgili gerekli bilgiyi sunması, gerekli işlemleri yapması mümkün olmaktadır.

 

Yine  bu uygulama ile, avukatla ilgisi olmayan bir yargısal yanlışlık nedeniyle yitirilen davanın üzüntüsüne, bir de vekillik ücretinden yoksun kalma gibi bir burukluğun eklenmesi de söz konusu olmamaktadır…

 

Kısacası, uygulamamız eşitlikçi, onurlu, özgürlükçü, paylaşmacı ve dayanışmacı bir uygulamadır.